Zapomoga od konsula RP w Holandii – kto i kiedy może ją uzyskać?

Mateusz Rąbalski
27.10.2022

Obywatele polscy, którzy przebywają w obcym kraju i znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, mogą liczyć na pomoc konsula. Dokładnie tak samo działa to w Holandii, czyli w państwie cieszącym się dużą popularnością wśród polskich emigrantów zarobkowych. Nie każdy wie, że konsul może udzielić Polakowi zapomogi finansowej. Jakie są warunki takiej pomocy? Sprawdź to w naszym artykule.

Trudna sytuacja losowa

Przede wszystkim zapomoga jest formą wsparcia zarezerwowaną dla osób, które naprawdę znalazły się w bardzo trudnym i niezawinionym przez siebie położeniu. Przykładem może być padnięcie ofiarą przestępstwa.

W takiej sytuacji warto zwrócić się do polskiego konsulatu w Holandii i wystąpić o udzielenie zapomogi np. na zakup żywności, leków czy biletu powrotnego do Polski. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Można go złożyć osobiście lub korespondencyjnie. W przypadku pozytywnej decyzji Polak korzystający z zapomogi umawia się na spotkanie z konsulem – pieniądze mogą być przekazane wyłącznie osobiście i nastąpi to bez zbędnej zwłoki.

Pamiętaj, że wniosek o zapomogę od konsula RP musi być wiarygodnie i solidnie uzasadniony. Konsulat nie udziela takiego wsparcia każdemu, kto o to poprosi – jest to pomoc zarezerwowana na wypadek naprawdę skrajnych sytuacji losowych, w jakich mogą się  znaleźć polscy obywatele.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie