Turysta w Holandii: MASZ PRZY SOBIE 10 000 EUR LUB WIĘCEJ W GOTÓWCE?

Piotr Kowalczyk
07.05.2015

Nie zapomnij tego zgłosić!

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1889/2005 obowiązującym od dnia 15  czerwca 2007 r. wszyscy podróżni wjeżdżający na teren Unii Europejskiej lub z niego wyjeżdżający, którzy mają przy sobie kwotę 10 000 EUR lub wyższą w gotówce, są zobowiązani do zgłoszenia przewożonej kwoty właściwemu urzędowi celnemu. Inicjatywa ta ma pomóc w działaniach podejmowanych na szczeblu UE w celu zwalczania przestępczości oraz zwiększenia bezpieczeństwa poprzez walkę z praniem pieniędzy, terroryzmem i przestępczością.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?
Każda osoba wjeżdżająca na teren Unii Europejskiej lub z niego wyjeżdżająca, która w chwili przekroczenia granicy w punkcie kontroli zewnętrznej ma 1437530 przy sobie:

- kwotę 10 000 EUR lub wyższą w gotówce

- lub jej ekwiwalent w innych walutach lub w łatwo zbywalnych aktywach (np. akcje, obligacje, czeki podróżne...).

Gdzie należy złożyć deklarację?
Deklarację należy wypełnić, a następnie złożyć w odpowiednim urzędzie celnym (lub innym właściwym organie) w punkcie kontroli granicznej na przejściu, przez które podróżujący wjeżdża na teren Unii lub z niego wyjeżdża.

Dlaczego należy złożyć deklarację?
Aby zapobiegać działaniom niezgodnym z prawem, takim jak pranie pieniędzy oraz finansowanie działalności terrorystycznej poprzez uniemożliwienie przewozu nielegalnych funduszy;

- aby dostosować się do prawa Unii Europejskiej oraz

- aby uniknąć sankcji za nieprzestrzeganie wymogów unijnych.


W przypadku niezłożenia stosownej deklaracji lub złożenia fałszywej deklaracji środki pieniężne mogą zostać zatrzymane lub zajęte, a ich posiadacz może zostać poddany sankcjom!.

Należy pamiętać, że w niektórych państwach członkowskich obowiązują oddzielne przepisy dotyczące kontroli i deklarowania przepływów gotówkowych na terenie Wspólnoty. Przepisy te obowiązują jednocześnie z przepisami prawa UE.

Więcej informacji oraz linków do stron poszczególnych państw członkowskich można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/eucashcontrols 

źródło, za zgodą:  http://www.e-holandia.info

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie