Praca na okres próbny w Holandii – co trzeba o tym wiedzieć?

Mateusz Rąbalski
10.11.2022

Okres próbny to standard nie tylko w Polsce, ale również w Holandii. Wielu Polaków emigrujących do tego kraju spotyka się z propozycją podjęcia zatrudnienia, ale właśnie na okres próbny, podczas którego pracodawca oceni rzeczywistą przydatność pracownika. Należy przy tym pamiętać o tym, że w Holandii instytucja okresu próbnego jest ściśle uregulowana.

Ile może trwać okres próbny w Holandii?

Długość okresu próbnego jest uzależniona od tego, na jaki czas pracodawca planuje zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę.

I tak:

  • W przypadku umowy na czas nieokreślony okres próbny może trwać maksymalnie 2 miesiące.
  • W przypadku umowy na czas określony, ale nie dłużej niż na 2 lata, okres próbny może trwać maksymalnie 1 miesiąc.
  • W przypadku umowy na czas określony, ale na minimum 2 lata lub więcej, okres próbny może trwać maksymalnie 2 miesiące.

Należy również pamiętać, że zarówno pracodawca, jak i pracownik, może w dowolnej chwili zakończyć okres próbny bez konsekwencji prawnych. Nieważne są również wszelkie ustalenia ustne – okres próbny wymaga sformalizowania stosowną umową na piśmie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie