Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Mateusz Rąbalski
16.05.2023

W naszym kraju wysokość emerytury oraz wiek emerytalny wzbudzają wiele emocji. Każdy, kto zbliżą się do wieku emerytalnego, powinien znać przepisy prawne w tym zakresie. Dzięki temu może zapewnić sobie nieco wyższe świadczenie, składając wniosek w odpowiednim czasie. Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? O czym powinniśmy pamiętać? Na co wskazują przepisy prawne w tym temacie?

Wniosek o emeryturę 2023

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Jest to pytanie, które nurtuje setki osób. Obecnie w Polsce wiek emerytalny wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Pamiętajmy o tym, że data złożenia wniosku to istotny czynnik, który decyduje o wysokości świadczenia. Trzeba wiedzieć, że wniosek o emeryturę składać można na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Z kolei prawo do emerytury jest nabywane wraz z dniem, w którym osiągamy wiek emerytalny. 

Ponadto, na wysokość takiego świadczenia ma wpływ dalsze średnie trwanie życia, jakie określone zostało w komunikacie Prezesa GUS dotyczącym tablicy średniego dalszego trwania życia mężczyzn i kobiet. Te wartości są ustalane wspólnie dla kobiet i mężczyzn i wyliczane na bazie danych o liczbie umierających osób. Nie bez znaczenia jest to, że tablica dalszego trwania życia jest publikowana w każdym roku i zawiera informacje dla osób od 30 do 90 roku życia. W sytuacji, gdy wydłuża się średnia długość życia, wtedy emerytury ulegają zmniejszeniu. Analogicznie, w razie zmniejszenie średniej długości życia w naszym kraju, trzeba się liczyć ze zwiększeniem emerytalnych świadczeń. 

Najważniejsze informacje

Wspomniana tablica stanowi podstawę do przyznawania emerytur na wnioski, jakie zgłoszone są od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku. Jeżeli jest to bardziej korzystne dla danej osoby, podczas ustalania wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). 

Co ciekawe, wiek osoby ubezpieczonej w dniu przejścia na emeryturę jest wyrażony za pomocą ukończonych lat i miesięcy. Gdy wniosek o emeryturę złożymy w miesiącu osiągnięcia tego wieku, wartość średniego dalszego trwania życia wiąże się z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego. W innym razie (gdy wniosek złożymy później) wartość ta przyjmowana jest z dnia złożenia wniosku, co trzeba mieć na uwadze. Cenne informacje na ten temat znaleźć można na stronie Poradnik Pracownika.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Podkreślić trzeba, ze emerytura jest obliczana na podstawie podzielenia zgromadzonego kapitału w ZUS-ie przez wartość tablicy dalszego średniego trwania życia. Przykładowo jeśli ukończymy wiek emerytalny po 28 lutego 2023, warto przejść na emeryturę w lipcu. Jest to bowiem związane z waloryzacją kwartalną i roczną. Najsłabiej na tym tle wypada złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu. Emerytura to czas, kiedy dana osoba może odpoczywać po wielu latach ciężkiej pracy. Niekiedy jednak emeryci decydują się na dodatkowe zatrudnienie, tak aby dorobić do domowego budżetu. 

Kwestie emerytalne są dokładnie określane w przepisach prawnych. Nie bez znaczenia jest to, że nieznajomość przepisów prawnych może nam zaszkodzić. Warto zatem przez cały czas śledzić zmiany w emeryturach, tak aby wiedzieć, na czym stoimy. Nie każdy wie, że wysokość świadczenia emerytalnego jest ustalana także na bazie tablicy średniej długości trwania dalszego życia. Te dane są na bieżąco aktualizowane i dają nam wiele cennych informacji. 

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie