Zatrzymanie obywatela RP w Holandii. Jak może pomóc konsul?

Jerzy Biernacki
28.11.2022

Pobyt w Holandii, czy to w celach zarobkowych, czy turystycznych, przy splocie nieszczęśliwych zdarzeń może się skończyć bardzo poważnymi problemami z prawem. W tym kraju obowiązują restrykcyjne przepisy m.in. drogowe, dlatego do zatrzymania obywatela RP może dojść np. w wyniku znacznego przekroczenia prędkości. W takiej sytuacji pomocy można szukać u konsula RP w Holandii. W czym pomoże konsul?

Co dla zatrzymanego może zrobić polski konsul?

Podstawowym zadaniem konsula jest zorientowanie się w sytuacji zatrzymanego. Konsul powinien również utrzymywać kontakt z rodziną polskiego obywatela i przekazywać jej bieżące informacje na temat statusu prawnego sprawny. Na prośbę rodziny konsul może informować o przebiegu postępowania.

Rolą konsula jest również przekazanie zatrzymanemu lub jego rodzinie listy tłumaczy oraz prawników, którzy mogą świadczyć usługi w rzeczonej sprawie. Dodatkowo konsul powinien wyjaśnić polskiemu obywatelowi specyfikę systemu prawnego obowiązującego w Holandii.

Czego nie zrobi konsul?

Kontaktując się z konsulem RP w razie zatrzymania na terytorium Holandii nie ma co liczyć na uzyskanie porady prawnej – od tego są prawnicy, których konsul może polecić lub tylko przekazać namiary na nich. Konsul nie będzie również gromadzić dowodów czy brać udziału w postępowaniu w charakterze pełnomocnika zatrzymanego.

Nie należy oczekiwać od konsula wywierania wpływu na organy ścigania czy holenderski sąd. Konsul nie może również udzielać poręczenia, opłacać prawników czy ponosić innych kosztów związanych z sytuacją, w jakiej znalazł się polski obywatel – na przykład wpłacić kaucji.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie