Ubezpieczenie zdrowotne w Niderlandach: co musisz o tym wiedzieć?

Maciej Piwowski
28.12.2020

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Niderlandach jest obowiązkowe. Osoby, których nie stać na jego opłacanie mogą liczyć na pomoc rządu, przy czym trzeba tutaj spełniać kryterium dochodowe. W Niderlandach obowiązują dwa rodzaje ubezpieczeń: podstawowe (każdy musi je mieć) oraz dodatkowe, które jest dobrowolne. Czym się od siebie różnią?

Co obejmuje ubezpieczenie podstawowe?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje dostęp do podstawowej opieki medycznej, w tym do lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów oraz położników. W ramach tego ubezpieczenia mamy również możliwość skorzystania z leczenia szpitalnego, opieki dentystycznej do 18. roku życia, opieki nad kobietą w ciąży oraz niektórych form terapii:

  • fizjoterapii,
  • leczenia logopedycznego,
  • terapii zajęciowej,
  • poradnictwa dietetycznego.

Dodatkowo obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne refunduje zakup wyrobów medycznych oraz niektórych produktów medycznych.

Co obejmuje dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, można wykupić w ponad 40 firmach działających na terytorium Niderlandów. Stawki są bardzo różne i uzależnione od zakresu świadczeń. Mieszkańcy Niderlandów najczęściej decydują się na pakiet gwarantujący im opiekę dentystyczną oraz fizjoterapeutyczną bez kolejek.

W ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego można sobie zagwarantować także refundację zakupu okularów i szkieł korekcyjnych/kontaktowych oraz produktów medycznych nieobjętych ubezpieczeniem podstawowym.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie