Pobyt i podatki w Holandii

Maciej Piwowski
07.05.2015

1 maja 2007 r. władze Holandii zniosły ograniczenia w dostępie do miejscowego rynku pracy dla obywateli polskich. Oznacza to, że od tego dnia Polacy, aby podjąć legalną pracę w Królestwie Niderlandii, nie potrzebują już specjalnego zezwolenia na pracę. Większość naszych rodaków pracuje tam na umowę o pracę, ale także wielu na zasadach samozatrudnienia.

Zatrudnieni pracownicy otrzymują na ogół wynagrodzenie, które im przysługuje zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, pracują w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, są dobrze traktowani przez pracodawcę i mieszkają w przyzwoitych warunkach. Niestety czasami zdarzają się sytuacje, które nie powinny mieć miejsca.  Dlatego w interesie każdego zatrudnionego jest posiadanie podstawowych informacji na temat holenderskich przepisów dotyczących pracy i pobytu w tym kraju. Często pozwali to uniknąć przykrych niespodzianek.

Holenderskie prawo wymaga, aby cudzoziemiec zawsze posiadał przy sobie dokument tożsamości. W przypadku Polaków wystarczy dowód osobisty.

Inne przepisy regulują  zgłoszenie pobytu w miejscowym urzędzie gminy oraz w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji (IND). W stosunku do obywateli państw UE są dwie różne procedury rejestracyjne - w zależności od długości pobytu w Holandii:


  • Pobyt krótszy niż cztery miesiące – nie ma obowiązku rejestracji, ale warto to zrobić w urzędzie gminy, na terenie której zamierza się przebywać, aby otrzymać numer BSN.  .

Numer BSN (Burgerservicenummer) służy do celów ewidencyjnych, podatkowych oraz wykorzystany jest we wszystkich procedurach przed organami administracji rządowej. Podejmując pracę trzeba go podać pracodawcy. Jest on niezbędny pracodawcy do załatwiania wszelkich formalności dotyczących pracownika, np. z urzędem skarbowym i funduszem emerytalnym. Jeśli nie została dopełniona procedura zameldowania się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania, numer BSN nie może być nadany. W takim przypadku używany jest numer identyfikacji podatkowej, tzw. numer SOFI (holenderski NIP ). Wniosek o nadanie tego numeru należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym.

  • Pobyt dłuższy niż cztery miesiące – wymaga już rejestracji pobytu w Urzędzie Imigracji i Naturalizacji (Immigratie- en Naturalisatiedienst, w skrócie IND). Wówczas następuje zarejestrowanie danej osoby jako cudzoziemca przebywającego w  Holandii w celach zarobkowych.

Niedopełnienie tego obowiązku nie pociąga za sobą natychmiastowych konsekwencji, ponieważ prawo do pobytu na terenie Niderlandów wynika z Traktatu o Unii Europejskiej, ale jeśli nie zarejestruje się w IND, to może to oznaczać, że dana osoba nie będzie mogła np. ubiegać się o zasiłek socjalny, ani wystąpić o stypendium czy pożyczkę studencką. Tzw. „zaświadczenie o rejestracji”, które wydaje IND po rejestracji cudzoziemca, może być wymagane przez pewne urzędy (np. skarbowy) czy instytucje (np. banki, przy zakładaniu rachunku).

Polacy pracujący w Holandii muszą płacić podatek dochodowy, czyli podatek od wynagrodzeń. Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana jest przez pracodawcę od kwoty brutto comiesięcznych dochodów. Wysokość podatku zależy od łącznej wartości dochodów osiąganych w ciągu całego roku. W Holandii istnieje obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego.

4 podstawowe progi podatkowe (stawki podatku) dla osób do 65 roku życia w zależności  od rocznych dochodów brutto;

1. do 17.319 euro - 33,65%

2. od 17.320 do 31.122 euro - 41,40%

3. od 31.123 do 53.064 euro - 42,00%

4. powyżej 53.065 euro - 52,00%.


Warto wiedzieć, że w Holandia posiada rozbudowany system ulg podatkowych. Po ich wykorzystaniu, osoby o względnie niskich dochodach są praktycznie całkowicie zwolnione z obciążeń podatkowych (szczególnie w dwóch pierwszych progach podatkowych). Dzięki temu większość naszych rodaków otrzymuje zwrot podatku z Holandii.

Ulgi podatkowe:

  • Algemene heffingskorting (ogólna ulga podatkowa)
  • Arbeidskorting (ulga na podstawie dochodów)
  • Combinatiekorting (ulga na dzieci mieszkające u rodziców)
  • Aanvullende alleenstaande-ouderkorting (ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko)
  • Kinderkorting (ulga dla rodziców).

Szczegóły dotyczące podatków i ulg podatkowych można znaleźć na stronie www.belastingdienst.nl. Informacje o zasadach rozliczeń podatkowych zgodnie z umową dwustronną pomiędzy Polską i Holandią o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępne są na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl oraz na stronie Ambasady RP w Hadze: www.haga.polemb.net

Aby otrzymać zwrot podatku z Holandii należy przeprowadzić z Belastingdienst (holenderskim urzędem skarbowym) rozliczenie podatkowe. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem firmy zajmującej się zwrotem podatku z Holandii. Rok podatkowy w Niderlandii pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.