Pisemna umowa o prace

Krzysztof Jagielski
07.05.2015

Niektóre pozycje umowy muszą być sporządzone na piśmie. Może to być np. rozliczenie zarobków lub listu. Jednakże, najlepiej zamieścić wszystkie szczegóły w samej umowie. Powinna ona zawierać następujące elementy:

imię, nazwisko i adresy stron umowy (pracodawcy i pracownika);

miejsce wykonywania pracy;

stanowisko pracy i opis pracy;

data rozpoczęcia pracy;

czas trwania umowy o prace, (jeżeli jest to umowa na czas określony);

dodatek urlopowy i sposób jego wyliczenia;

wynagrodzenie i termin jego zapłaty;

normalny czas pracy (tygodniowy lub dzienny);

udział w systemie emerytalnym;

informacje, czy jest to umowa z agencja zatrudnienia;

umowę zbiorowa, (jeśli dotyczy);

okres próbny (maksymalnie 2 miesiące);

czas wypowiedzenia i w jaki sposób jest wyliczony;

jeżeli masz być oddelegowany za granica na okres powyżej jednego miesiąca, szczegółowe

warunki, na jakich będziesz tam zatrudniony.

Jeśli dodatek urlopowy, czas wypowiedzenia, wynagrodzenie i/lub zwyczajowy czas pracy sa wskazane

w umowie zbiorowej, to wystarczające jest odniesienie sie w umowie o prace do umowy zbiorowej.

Pracodawca musi podać wszystkie szczegóły w ciągu miesiąca od podjęcia zatrudnienia. Jeśli umowa

o prace jest zawarta na krótszy okres, pracodawca musi je podać przed terminem wygaśnięcia umowy.

źródło, za zgodą:   http://www.e-holandia.info

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.