Kontakty zawodowe w Holandii – co warto wiedzieć?

Andrzej Winnicki
11.04.2023

Podejmując pracę w Holandii trzeba się przygotować na to, że relacje zawodowe w tym kraju przebiegają nieco inaczej niż w Polsce. Dla Polaków może to być zaskakujące. Najważniejsze różnice krótko omawiamy w naszym poradniku.

Rzeczowość jest na pierwszym miejscu

Specyficzną cechą Holendrów jest utylitarne podejście do życia, tym bardziej zawodowego. W pracy spodziewaj się, że będziesz oceniany przez pryzmat osiąganych wyników i sumienności. Rozmowy na tematy zawodowe zawsze są rzeczowe, Holendrzy raczej nie pozwalają sobie na tzw. small talk.

Znajomości poza pracą są dość rzadkie

W Polsce przywykliśmy do tego, że staramy się budować relacje ze współpracownikami – czemu sprzyjają na przykład wspólne wyjścia do pubu, spotkania w prywatnych domach itd. Holendrzy zdecydowanie stawiają granicę między pracą a życiem prywatnym. Są bardziej nieufni, mniej otwarci i raczej niechętnie nawiązują bliższe kontakty z ludźmi z firmy.

Sytuacja może się zmienić dopiero wtedy, gdy holenderski kolega lepiej pozna swojego polskiego współpracownika i przekona się, że ten poważnie traktuje obowiązki zawodowe. W nawiązaniu bliższej znajomości niewątpliwie pomoże też opanowanie choćby podstaw języka niderlandzkiego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie