Ilu Polaków dziś pracuje za granicami własnego kraju?

Piotr Kowalczyk
30.07.2020

Praca w innym kraju niż Polska jest podyktowana kilkoma czynnikami, z których najważniejszy to ten ekonomiczny. Wśród powodów, dla których Polacy opuszczają swój kraj, są lepsze warunki życia, głównie programów socjalnych oraz opieki zdrowotnej, ale coraz częściej, zwłaszcza w ostatnich latach, pojawiają się także kwestie ideologiczne. A ilu Polaków pracuje za granicą?

Praca w innym kraju niż Polska jest podyktowana kilkoma czynnikami, z których najważniejszy to ten ekonomiczny. Wśród powodów, dla których Polacy opuszczają swój kraj, są lepsze warunki życia, głównie programów socjalnych oraz opieki zdrowotnej, ale coraz częściej, zwłaszcza w ostatnich latach, pojawiają się także kwestie ideologiczne. A ilu Polaków pracuje za granicą?

Kto wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy?

Jak pokazują badania profil osoby wyjeżdżającej za granicę jest dość ograniczony. Oznacza to, że w większości przypadków nie są to osoby ze średnich i dużych miast. Ponad dwie trzecie wszystkich osób, które wyjeżdżają za pracą pochodzi z miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Najczęściej wyjeżdżamy do sąsiadów w Unii Europejskiej, która znacznie otworzyła i ułatwiła nam podróżowanie zarobkowe po Europie, bo nie jest wymagane już żadne zaświadczenie ani pozwolenie na pracę. Najczęściej wyjeżdżają osoby powyżej 45 roku życia. Stanowią aż 31% wszystkich osób. 24% mają mniej niż 45, ale więcej niż 35 lat, a w przedziale 25-34 znajduje się 25% wszystkich wyjeżdżających. Całość dopełnia 20% najmłodszych, od 18 do 24 lat, którzy najrzadziej szukają ofert na takich stronach jak https://www.globelus.pl/.

Gdzie jedziemy najchętniej?

Polacy szukają pracy w miejscach, które wydają się im wygodne do życia i nie są tak oddalone od kraju. To sprawia, że raczej nie cieszą się dużym wzięciem oferty z Serbii czy Chorwacji albo Hiszpanii lub Portugalii. Wciąż przewodzą Niemcy, gdzie udaje się niemalże co czwarty z wyjeżdżających i szukających pracy na takich stronach jak https://www.globelus.pl/. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje bogata i atrakcyjna pod każdym względem Norwegia, tu emigruje ponad 15% osób. Zaraz za nią z wynikiem nieco poniżej tych 15% jest Szwecja. Coraz gorzej za to wygląda Wielka Brytania, bo tam udaje się już tylko około 3% osób, a za to rośnie w siłę Holandia, zbliżając się powoli do 10%.

Praca za granicą – możliwości

Wyjazd za pracą często jest trudną, ale pozytywną decyzją. Coraz więcej osób cieszy się nie tylko z tego, że lepiej zarabia, ale także, że jest lepiej traktowanych jako człowiek czy pracownik i w razie czego ma większe możliwości, głównie pod kątem służby zdrowia.

Komunikat prasowy

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie